RODO

Polityka Prywatności - RODO

Szanowni Państwo

W związku z rozpoczęciem obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (DZ.U.Z 2018 r. pozycja 1000). Informujemy , iż od 25 maja 2018 roku w Polsce będą stosowane nowe przepisy dotyczące ochrony danych RODO. 

Nowe przepisy zapewniają Pani/Panu większą ochronę i kontrolę Pani/Pana danych osobowych. Realizując wyrażone w RODO obowiązki, niniejszym przekazujemy informacje w zgodzie z Art. 13 ustawy RODO.

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mobilne Biuro Nieruchomości AGNIESZKA WEJCHMAN z siedzibą w Mysłowicach 41-400 przy ul. Armii Krajowej 1A, NIP 222-07-36-879, tel. 606-717-111, adres e-mail: agnieszka.wejchman@gmail.com

  1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą stosowne osoby, podmioty, urzędy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, banki, kancelarie notarialne, biura nieruchomości, określone przepisami ustaw związanych z dokonywaniem czynności pośrednictwa sprzedaży/kupna, wynajmu/najmie nieruchomości.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat od dnia dokonania czynności związanych z pośrednictwem.
  3. Pani/Pana dane przetwarzane będą w zakresie: imion, nazwiska, daty urodzenia, nr PESEL, adresu zamieszkania.
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
  5. Ma Pani/Pan prawo wnieść skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pan narusza przepisy.
  6. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość dokonania czynności związanych z pośrednictwem, sporządzenia umów z tytułu sprzedaży/kupna, wynajmu/najmu nieruchomości.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wykreślenia danych a także przenoszenia danych.
  8. W dowolnym momencie może Pani/Pan cofnąć udzieloną zgodę, co pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Znajdziemy nieruchomość dla Każdego!

Zadzwoń: 606 717 111

Adres

Nasze Biuro:
Armii Krajowej 1A
41-400 Mysłowice, Śląskie

Kontakt

Email:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon:
+48 606 717 111 - Agnieszka

+48 881-515-749 - Magda

Znajdź nas